Notiser
Vecka 24, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Sophögar upprör Sundbybergsborna

En gång i veckan tvingas Kjell Lönnberg konstatera att det "ser för jävligt ut" i anslutning till områdets återvinningsstation i Rissne. Bristen på respekt och för hälsorisker har även tvingar stadsmiljö- och serviceförvaltningen att ta bort papperskorgar runt vilka det dumpats hushållssopor.

Råttor, fåglar och insekter må trivas när sophanteringen i Sundbyberg inte respekteras och högar byggs runt papperskorgar och intill återvinningsstationer.

– Bedrövligt, säger kommunalrådet Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

I Facebook-grupper, på Instagram och andra sociala medier dyker det upp bilder på sophögar i Sundbyberg. Även på Sundbybergs stads hemsida har det lagts upp bilder på hur det inte får se ut.

– Generellt är det mycket olyckligt att sopor inte slängs där de ska vara, säger Tomas Lindvall, chef på tekniska enheten för stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Det handlar om arbetsmiljö och hälsorisker och är en upplevelsefråga för alla i Sundbyberg.
Läs Mer. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sophogar-uppror-sundbybergsborna/repsfd!C9hWt3BQdY0BMo5y2I9jQ/

 

 

2. Biogas är framtiden för Arlas tunga transporter

Senast om fem år ska 30 procent av Arlas tunga transporter vara biogasdrivna. Inför ögonen på energiminister Anders Ygeman (S) rullade den första av bilarna fram till mjölkgården.

Att invigningen hamnade hos bröderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö var ingen tillfällighet. Båda är delägare och drivande i ekonomiska föreningen Vårgårda-Herrljunga Biogas som startade sin produktion 2014 med bland annat stallgödsel som substrat.

Kretsloppet sluts

Arlas tunga transporter är redan fossilfria och körs på antingen RME eller HVO. Men när de även kan köras på biogas sluts kretsloppet från gårdarna och för mejerijätten ett steg närmare målet om att 2040 ha netto noll klimatavtryck.
Läs Mer. https://www.landlantbruk.se/lantbruk/biogas-ar-framtiden-for-arlas-tunga-transporter/

 

 

3. Nu ska stränderna bli rena

Sommaren är på ingång och nu ger sig 500 ungdomar ut för att städa Sveriges stränder. I Jönköping är det ungdomar från Jönköping Södra som städar.

Bakom initiativet #Städamera står Städa Sverige och Pantamera som i snart tio år har samarbetat för att städa på Sveriges stränder. I år kommer det ske runt 25 städningar, främst på östkusten. På söndag är det dags för Jönköpings Södra U15 att göra rent i Jönköping.
Läs Mer. https://www.jnytt.se/article/nu-ska-stranderna-bli-rena/

 

 

4. Snart kan du ”storpanta” på tippen

Nu kan storpantarna åka med sina säckar till tippen istället – snart invigs den snabba pantautomaten som på egen hand klarar av cirka 100 burkar eller flaskor på ett par minuter.

Nu har Affärsverken i Karlskrona, som ansvarar för sophantering och återvinning i kommunen, tagit fram en helt ny typ av pantautomat tillsammans med Returpack/Pantamera.

Tanken är att det ska underlätta för dem som brukar panta mycket på en gång.

Från och med lördag den 15 juni kommer man att kunna göra det på Mältans återvinningscentral utanför Karlskrona – i folkmun kallad Bubbetorp.

”Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man i förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Automaten sorterar och räknar panten, vilket går fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter”, berättar Affärsverken i ett pressmeddelande.
Läs Mer. http://www.sydostran.se/karlskrona/nu-kan-du-storpanta-pa-tippen/

 

 

5. VafabMiljö tackade nej till sopsäckar – 3100 ton mindre avfall till förbränning från Återbruken

Sedan den 5 maj förra året har VafabMiljö sagt nej till fyllda sopsäckar på Återbruken. I samband med förändringen togs även fraktionerna för "Brännbart” bort. Under året som gått har avfallet till energiutvinning från Återbruken minskat med 40,5% och den trenden ser ut att hålla i sig.

Den 5 maj 2018 började VafabMiljö att tacka nej till fyllda sopsäckar på Återbruken. Anledningen till förändringen var att minska felsorteringen och på så vis få mer av det som slängs att gå till återanvändning och återvinning istället för energiutvinning.

Innan satsningen togs fraktionen “Brännbart” bort och ersattes med “Tapeter, takpapp, gummi”. Det i kombination med en bättre utsortering har gjort att det avfall som tidigare skickats till energiutvinning från Återbruken har minskat med 3100 ton – lika mycket som 520 savannelefanter.

– I takt med att konsumtionen ökar, ökar ju avfallet också. Det är viktigare än någonsin att vi sorterar ut så mycket som möjligt. Genom att tacka nej till sopsäckar på Återbruken blir det svårare att göra fel och lättare att göra rätt för våra kunder, säger Carl Doverfelt, enhetschef för Återbruken.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/vafab-miljoe-ab/pressreleases/vafabmiljoe-tackade-nej-till-sopsaeckar-3100-ton-mindre-avfall-till-foerbraenning-fraan-aaterbruken-2879959

 

 

6. ”Nej tack” blev en sopsuccé

Sedan containrarna med brännbart avfall togs bort från Återbruket har mängden avfall som går till förbränning minskat med 28 procent i Enköping.

Den 5 maj förra året beslutade VafabMiljö att säga nej tack till fyllda sopsäckar på alla sina Återbruk. Anledningen var att man ville minska felsorteringen och på så vis få mer av det som slängs att gå till återanvändning och återvinning istället. I samband med det togs containrarna med brännbart bort. Förändringen har minskat mängden avfall som går till förbränning med drygt 40 procent på VafabMiljös samtliga återbruk. I Enköping är minskningen alltså 28 priocent eller 128 ton.
Läs Mer. https://www.unt.se/nyheter/enkoping/nej-tack-blev-en-sopsucc-5336652.aspx

 

 

7. Nu ska Fredriksskans saneras – parkeringsplatser försvinner

I sommar påbörjas saneringen av området söder om Fredriksskans i Kalmar. Här ska det byggas flera hundra bostäder men först måste området saneras. Tusentals lastbilar kommer passera med förorenade fyllnadsmassor och i slutet av sommaren försvinner parkeringsplatserna i området.

Efter omfattande provtagningar och kartläggning är det nu dags att påbörja arbetet med saneringen av Fredriksskans. I slutet av februari nästa år ska arbetet vara klart. Då ska 35 000 kubikmeter jordmassa ha grävts upp och forslats bort med hjälp av 2500 lastbilslass. Men dessutom måste nästan lika mycket fyllnadsmassa transporteras till platsen.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fredriksskans-saneras-i-sommar-parkeringsplatser-forsvinner

 

 

8. Damm i Brotorp ska förbättra Brunnsvikens vatten

Brunnsvikens vattenkvalité är undermålig. Därför har Sundbybergs stad, i samarbete med Solna och Stockholm, gjort en åtgärdsplan för att förbättra vattenkvalitén och en steg i det projektet är en nyinvigd dagvattendamm i Brotorp.

Vatten följer inte kommungränserna. Därför är det viktigt för kommuner att samverka för att förbättra vattenkvalité och göra gemensamma åtgärder, till exempel att rena dagvatten.

Tillsammans med Solna och Stockholm har Sundbyberg därför gjort insatser för att hjälpas åt att värna om kretsloppet.

Som en del i detta invigdes Sumpans första dagvattendamm i Brotorp i onsdags. Den första instansen i åtgärdsprogrammet.

– Vi har planerat tillsammans vilka åtgärder som vi tre kommuner kan göra för att komma till rätta med den dåliga vattenkvalitén i Brunnsviken och Brotorpsdammen ingår i ett system av åtgärder, säger Niklas Pettersson som är VA-ingenjör på Sundbyberg avfall och vatten (SAVAB).
Läs Mer. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/damm-i-brotorp-ska-forbattra-brunnsvikens-vatten/repsfl!eKK0IpoBaVRaXXLs6zdhEA/

 

 

9. Färgkodade inkast ska underlätta sopsorteringen

Det ska bli svårare att missförstå sopsorteringen i Ursvik. Savab, Sundbybergs Avfall & Vatten, satsar på färgkodning av de tre inkasten.

Överallt i Ursvik står tre sopinkast intill varandra. Från början var alla grå och det så skiljde var en liten skylt som dessutom solblektes. I dag är nästan alla färgkodade. Den blå är för tidningar, brun för matavfallspåsar och den grå för vanliga soppåsen. Det här ska underlätta sorteringen, men för att även undvika misstag/missbruk har inkastet för matavfallspåsen smalnats av – savab vill inte få in vanliga soppåsar i dessa.

Orsaken till färgkodningen är att det förekommit för mycket felsortering. Systemet är en så kallad stationär sopsug. Är det rätt sorterat från början hamnar soporna via underjordiska ledningar i rätt container i sopterminalen. Det är vid plockanalyser som savab-personal konstaterat att soporna hamnar fel.
Läs Mer. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fargkodade-inkast-ska-underlatta-sopsorteringen/repsfg!EB4wkdyamfT2ylhUg6jaCg/

 

 

10. Alpina VM fälls för vilseledande reklam

Alpin-VM i Åre marknadsförde sig som ett ”fossilfritt VM”. Men det var det inte och för det fälls de nu av RO, reklamombudsmannen, som menar att det är vilseledande reklam.

Det är en privatperson som anmält VM-bolaget för falsk marknadsföring. På sin hemsida skrev arrangörerna om sitt hållbarhetsarbete under VM.

Det gällde bland annat återvinning av avfall och hållbara transporter under mästerskapet. På hemsidan fanns också rubriken ”Fossilfritt VM”.
Läs Mer. https://www.dn.se/sport/alpina-vm-falls-for-vilseledande-reklam/


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012