Notiser
Vecka 7, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Vatten- och vindkraft sänktes av torkan

Sommartorkan medförde mindre elproduktion både från älvarna och vinden jämfört med 2017.

Men kärnkraften gick stabilt och totalt sett nettoexporterade Sverige elva procent av den inhemska produktionen under året, enligt Energimyndighetens årsstatistik.

Vindkraften stod dock för samma andel, elva procent, av den totala elproduktionen som året före. Men det förklaras av fler vindkraftverk, inte av vinden självt
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/vatten-och-vindkraft-sanktes-av-torkan-6947383

 

 

2. Nytt rekord i matavfallsinsamling – men mycket ätbar mat slängs i onödan

Mer matavfall samlas in i Nacka - men mycket hamnar fel

Under 2018 ökade utsorteringen av matavfall i Nacka från 25 till 28,6 procent. Det vill säga över 400 ton mer insamlat matavfall som gick till biogas och biogödsel. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska samlas in år 2020.

Men fortfarande slänger Nackaborna bort mer än hälften av matavfallet i de vanliga soporna och vi vet att mycket ätbar mat även hamnar i den bruna påsen.

– Det är ett fantastiskt att vi samlar in mer och mer matavfall i Nacka. Men fler hushåll och verksamheter behöver sortera sitt matavfall. Det är även viktigt att minska matsvinnet säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/nacka-vatten-och-avfall-ab/pressreleases/nytt-rekord-i-matavfallsinsamling-men-mycket-aetbar-mat-slaengs-i-onoedan-2828608

 

 

3. Unik utbilding ska väcka intresset för kärnkraft

Till hösten startar Uppsala universitet en kurs för studenter tänkta att jobba på landets kärnkraftverk.

Tre år efter att kärnkraftsutbildningen lagts ned på grund av vikande intresse görs nu ett nytt försök. Utbildningen bygger på ett samarbete med Vattenfall, ägare till kärnkraftverken Ringhals och Forsmark och är en ettårig påbyggnadskurs för studenter som redan studerat två år till högskoleingenjör.

Professor Ane Håkansson vid Uppsala universitet, som varit en av drivkrafterna bakom, hoppas bland annat att utbildningen ska minska behovet av den omfattande arbetsplatsintroduktion som krävs i dag.

I stället ska de examinerade studenterna kunna gå direkt in i arbeten på kärnkraftverken.

– Det finns ett underskott av högskoleingenjörer i landet och det kommer att fortsätta att öka om inget görs. Det har kärnkraftsindustrin också sett, så det här blir ett sätt att säkra upp framåt genom att utbilda speciellt för kärnkraft. De här studenterna blir oerhört viktiga framöver, säger han.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/unik-utbilding-ska-vacka-intresset-for-karnkraft-6946950

 

 

4. Ny ägare till biogasen på plats

Under 2017 påbörjades arbetet med att hitta en ny form för vår biogasverksamhet inom Jönköping Energi. Den 1 februari går det arbetet in i nästa fas när försäljning av biogasverksamheten är klar. Köpare är det schweiziska bolaget Hitachi Zosen Innova som är en del av den globala Hitachi-koncernen.

Nuvarande produktionsanläggning för biogas är över 10 år gammal och för att kunna drivas vidare med en hållbar ekonomi krävs stora investeringar. Det är klart att bolaget som nu köper verksamheten kommer att göra nödvändiga investeringar för att kunna fortsätta leverera biogas.

Inför försäljningen har det bjudits in till samtal med flera stora aktörer som visat intresse för att ta över och utveckla verksamheten. Hitachi Zosen Innova var det bolag som lämnade det mest intressanta erbjudandet och som efter dialog och förhandlingar nu tagit över verksamheten.

– Vi är glada att vi får en köpare som kommer göra de satsningar som behövs för att säkra produktionen av biogas framöver, säger Mats Palmerus Chef för strategisk utveckling och stab på Jönköping Energi.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/jonkopingenergi/pressreleases/ny-aegare-till-biogasen-paa-plats-2832106

 

 

5. Fler gifttunnor hittade i Vinterviken

Ytterligare gifttunnor har hittats på Vintervikens botten. Med robotkamera och ekolod har viken skannats efter skrot och gift.

Nu ska prover tas för att utreda hur mycket gift som finns i vattnet.

Efter det anlitade Stockholms stad marina mätkonsulter som undersökt botten med ekolod och en fjärrstyrd robot med undervattenskamera, skriver DN.

Botten full med skrot

Undersökningen visar att viken är full av gammalt avfall, giftkärl och skrot som bilar och motorcyklar.

– Vi har hittat både dumpade oljefat och de förmodade kärlen av okänt material. Det är jättesvårt att veta vad som funnits i tunnorna då de är i väldigt dåligt skick, säger Juha Salonsaari, enhetschef på vattenmiljöenheten, Stockholms stad till DN.
Läs Mer. https://mitti.se/nyheter/gifttunnor-hittade-vinterviken/?omrade=liljeholmenalvsjo

 

 

6. Biogas rustar bilparken för tuffare miljökrav

Det är ingen nyhet att transportbranschen är under förändring och att miljökraven stiger. För verksamheter med stora bilparker kan det därför bli en dyr nota om man inte följer med i utvecklingen och investerar rätt och i tid. Morten Iversen, Nordic Sustainability Manager hos IVECO, anser att ett stort steg i rätt riktning är att öka medvetenheten omkring de fördelar en miljövänlig bil innebär för verksamhetens totalekonomi och miljömässiga avtryck.

EU skärper löpande sina miljökrav för transportsektorn med syftet att omvandla EU till en koldioxidsnål ekonomi. Det ställer krav på bland annat verksamheter, kommuner och transportfirmor, samtliga med behov av lätta och tunga transporter i flertal. Samtidigt visar kunder idag större intresse för miljön och klimatet, vilket ytterligare sätter press på företagen.

Bättre totalekonomi med biogas

Här i Sverige har man redan tagit ett stort kliv när det kommer till att skärpa kraven på fordonsägare, med målet att uppnå fossilfria bilparker, genom införandet av Bonus Malus-systemet förra året. Morten Iversen, Nordic Sustainability Manager hos IVECO, världens första tillverkare av nyttofordon som erkänt biogasens potential, välkomnar införandet av systemet och säger:

- Sett över ett femårigt perspektiv gör systemet att du sparar ca 65 000 kr i miljöavgift och bonus på en biogasbil jämfört med en tillsvarande dieselbil. Det betyder även att du får en massa gratis CO2-reduktion som innebär markanta besparingar om du i förvägen har en stor fordonsflotta.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/iveco/pressreleases/biogas-rustar-bilparken-foer-tuffare-miljoekrav-2831941

 

 

7. Mer el och biobränsle krävs för nollutsläpp

Det behövs 29 procent mer el och 86 procent mer bioenergi om det svenska näringslivets planer för nollutsläpp ska bli verklighet år 2045. Det har teknikkonsulten Sweco kommit fram till.

Under 2018 presenterade flera branscher färdplaner för hur de kan bli fossilfria. I princip alla branscher pekade ut elektrifiering och övergång till biobränslen som möjliga lösningar.

På uppdrag av Svenskt näringsliv har teknikkonsultbolaget Sweco försökt att kvantifiera hur mycket mer el och biobränslen som skulle krävas om alla dessa färdplaner genomförs.

Resultatet, som du kan läsa här, visar ett ökat elbehov i Sverige med 29 procent, motsvarande 37 TWh, år 2045 jämfört med 2016.

För bioenergi pekar analysen på en ny efterfrågan på 75 TWh. Det motsvarar en ökning med 86 procent från Sveriges bioenergianvändning 2016.

– Energiomställningen kommer att kräva mycket av många. Den kommer inte att kunna genomföras om inte hela branschen samarbetar – det behövs ett stort engagemang från både politik och samhälle, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter, i ett pressmeddelande.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/mer-el-och-biobransle-kravs-for-nollutslapp-6946897

 

 

8. Upphandlingskrav ska bidra till mindre avfall inom byggsektorn

Varje år står byggsektorn för ungefär en tredjedel av hela Sveriges avfall. Under 2019 leder Göteborgs Stad ett projekt för att på sikt minska avfallsmängden. Projektet fokuserar på hur offentliga aktörer kan formulera sina upphandlingskrav så att de påskyndar byggsektorns omställning mot mer hållbara bygg- och rivningsprocesser.

Mycket av det material som hanteras vid nybyggnation, rivning och renovering blir idag till avfall, och behovet att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi inom byggbranschen är stort. I praktiken innebär det bättre resursanvändning genom hela bygg- och rivningsprocessen, där mer material kan återanvändas istället för att slängas.

– Det finns stor potential att minska avfallet inom byggbranschen och det är nödvändigt om vi ska kunna möta morgondagens hållbarhetsutmaningar. Det handlar om att få till ett cirkulärt tänk genom hela processen. Det kan till exempel vara att man vid nybyggnation eller renovering tänker på att materialet ska vara enkelt att montera isär i framtiden utan att det förstörs, säger Nina Wolf, projektledare på konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/upphandlingskrav-ska-bidra-till-mindre-avfall-inom-byggsektorn-2833479

 

 

9. Solenergin på uppgång i Spanien

Under 2018 installerades 94 procent mer solpaneler för elproduktion jämfört med 2017, enligt Spaniens fotovoltaiska union UNEF.

Under förra året installerades 261,7 MW ny solenergi, varav 26 MW är anslutet till nätet och resterande 235,7 MW är fristående installationer. UNEF tror att de ökade installationerna beror på att sett på de senaste 10 åren så har priserna gått ner med 80%.

För närvarande sker den mesta av tillväxten inom jordbrukssektorn, ungefär 25% av den självgenererade energin under 2018 var kopplad till bevattning. Det är nu billigare att installera solpaneler med batterier än att installera en dieselgenerator.

Under åratal så straffades egenproducerad energi i Spanien av administrativa hinder och avgifter från staten, till exempel den så kallade ”solskatten”. Men den skatten avskaffades i oktober förra året och regeringen förbereder nu regler som skall göra det attraktivare att producera egen el för att mata ut den på nätet.
Läs Mer. https://www.svenskamagasinet.nu/nyhet_14061_solenergin-pa-uppgang-i-spanien

 

 

10. Svensk elproduktion satsar på vindkraft

En fördubblad vindkraftsproduktion fram till 2022. Och om det fortsätter i den takten kommer vinden stå för närmare hälften av svensk elproduktion 2040, enligt branschens nya prognos.

– Det är en kraftig tillväxt, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

I dag svarar vindkraften för runt 11–12 procent av den totala svenska elproduktionen. Om prognosen håller, baserat på de byggplaner som finns, så räknar branschorganisationen med att den andelen har stigit till cirka en fjärdedel 2022.

Ökat förtroende

En avgörande orsak till den kraftigt tillväxten senaste året och de tilltagande investeringsplanerna är den politiska energiöverenskommelsen härom året, enligt Charlotte Unger Larson. Det har höjt förtroende bland investerarna som därmed vågar satsa på fler vindsnurror.

Samtidigt har tekniken utvecklats, produktionskostnaderna har sjunkit och är nu under 40 öre per kwh, att jämföra med priset på elbörsen som i dagsläget ligger kring 50 öre. För de som bygger i dag är vindkraften lönsam utan stöd, enligt Charlotte Unger Larson.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/svensk-elproduktion-satsar-pa-vindkraft-6947628


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012